Український науковий клуб


Український науковий клуб (УНК) є неприбутковою неурядовою організацією, яка була заснована у 2007 році в Києві. УНК працює за аналогією «мозкового центру». Статутним завданням УНК є сприяння реформі наукової сфери в Україні. Організація проводить незалежні аналітичні дослідження та моніторинг освіти, розвитку науки і технології в Україні та у всьому світі. УНК також інформує широку громадскість про останні новини, події, відкриття та інновації в галузі освіти, науки і технології через двомовний сайт nauka.in.ua. По факту, УНК є організацією експертів.

УНК має на меті об`єднання українських науковців для сприяння реорганізації наукової сфери в нашій державі так, щоб фундаментальні наукові дослідження в Україні досягли світового рівня, а вся система функціонування, фінансування, регулювання галузі працювала б ефективно, орієнтуючись на кращі світові зразки та практики. По суті, УНК — це експертна організація.

УНК розпочав об`єднання кращих українських вчених на основі жорстких та об`єктивних вимог щодо компетенцій та відповідальності моральним стандартам, що дозволить створити реально авторитетну та впливову організацію, яка займається незалежним аудитом науки, розробкою концепції реорганізації наукової та освітньої сфери, лобіюванням науки на законодавчому рівні.

Серед пріоритетних напрямків роботи клубу:

  • Організація і проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших знакових подій із залученням вчених та відповідних державних структур
  • Незалежна експертиза законопроектів, що стосуються освіти і науки
  • Участь у роботі Громадських Рад при МОН та НАН України
  • Підготовка аналітичних звітів про стан наукової сфери в Україні
  • Популяризація наукових досягнень як українських вчених так і здобутків світової наукової спільноти через співпрацю з науковими товариствами та засобами масової інформації

УНК інформує членів та наукову спільноту через єдиний двомовний веб-сайт nauka.in.ua.