Математика

Математика — наука про структури, порядок та відносини, яка історично сформувалася на основі операцій підрахунку, вимірювання та опису форм реальних об’єктів.


Математичний олімпіадний рух України