Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України


Інститут Зоології – всесвітньо відома зоологічна установа з потужним науковим потенціалом, з відповідною структурою, до складу якої входить 14 наукових відділівЦентр кільцювання птахів, Міжвідомча орнітологічна станція (м. Мелітополь), Науково-експериментальна пасіка, Координаційний центр CITES та науково-інформаційний відділ. До складу останнього входить наукова бібліотека, що нараховує 164 тис. примірників профільної літератури і редакція наукового журналу «Вестник зоологии».

Наукові дослідження проводяться у таких головних напрямках:

  • Вивчення фауни, еволюційно-морфологічних основ філогенії та систематики тваринного світу України;
  • Розробка наукових основ охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу, проведення його моніторингу в умовах впливу антропогенних факторів;
  • Розробка зоологічних основ захисту і підвищення продуктивності рослин і тварин

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України є головною установою в Україні і однією з провідних установ Європи з вивчення біорізноманітності тваринного світу; є головним у виконанні проекту по розробці та веденню кадастру тваринного світу України. В рамках Загальнодержавної програми науковці інституту беруть участь у створенні наукових засад і формуванні екологічної мережі територій та об’єктів природно заповідного фонду. На виконання закону про створення Національного атласу України (розділ “Екологічний стан природного середовища”) Інститутом виконано всі роботи щодо картування тваринного світу України в напрямі збереження та оптимізації природного середовища як середовища існування людини.

Базою для наукових досліджень є унікальні фондові колекції, зібрані кількома поколіннями вітчизняних зоологів і включені до Державного реєстру обєктів, що складають національне надбання. Наукові колекції на кінець 2003 р. нараховують понад 5,8 млн. одиниць зберігання, що об’єднані в 267 колекцій. В них представлені 9 типів з 22 класів, 98 рядів, 773 родин, 45410 видів тварин фауни України і світової фауни. Типові матеріали нараховують 18225 екз, що відносяться до 4117 видів з яких 1568 є голотипами. Колекція гістологічних та анатомо-морфологічних препаратів нараховує 9348 одиниць. Колекція інклюзій рівненського бурштину складає 2050 екз.На мапі