Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України


Інститут ботаніки – всесвітньо відома ботанічна установа з потужним науковим потенціалом, до складу якої входять 10 наукових відділів, міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи, обчислювальний центр, наукова бібліотека та редакційно-видавничий відділ. В Інституті працюють 120 науковців, серед них два академіки та п’ять членів-кореспондентів, 28 докторів наук, 72 кандидати наук. Інститут ботаніки є головною установою в Україні і однією з провідних установ Європи з вивчення біорізноманітності на всіх рівнях організації судинних і спорових рослин та грибів. Інститут є головною установою в програмі «Космічна біологія» Національної Космічної програми України.

Адреса: м. Київ, вул. Терещенківська, 2На мапі