Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова


Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова займає провідне місце як в країні, так і за кордоном по ряду напрямів у теорії твердого тіла, теорії ядра та ядерних реакцій, математичних методів у квантовій теорії поля, теорії плазми, статистичної фізики, теорії елементарних частинок та астрофізики, квантової теорії молекул та квантової біофізики.

З іменами учених інституту пов’язані важливі досягнення сучасної теоретичної фізики. Дослідження учених ІТФ в області фізики твердого тіла, теорії ядра, квантової біофізики отримали широке визнання в своїй країні і за кордоном, зробили стимулюючий вплив на постановку нових експериментальних і теоретичних робіт.

В Інституті широко представлені дослідження з: квантової теорії поля, теоретичної фізики високих енергій, релятивістської астрофізики і космології, теорії ядра та ядерних реакцій, теорії та моделювання плазмових процесів, квантової теорії молекул і кристалів, високотемпературної надпровідності, теорії квантових груп, синергетики, комп’ютерного моделювання.На мапі