Українське товариство нейронаук


Громадська організація «Українське товариство нейронаук» є добровільною і самоврядною науково-громадською організацією громадян України, котрі проводять дослідницьку та/або викладацьку роботу у царині комплексу наукових дисциплін, які об’єднуються під терміном «нейронауки» (молекулярні основи діяльності клітин нервової системи, нейрофізіологія, нейроморфологія, нейрохімія, нейрофармакологія, нейробіологія, нейропсихологія, медичні аспекти згаданих дисциплін та суміжні галузі науки).

Товариство засновано у 1998 році, на даний момент до його складу входять більше 100 вчених України. Товариство входить до Федерації Європейських нейрофізіологічних товариств (FENS). Президентом Товариства є доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, член Європейської академії, член-кореспондент РАН Олег Олександрович Кришталь.На мапі